Tilstandsundersøkelser og vedlikeholdsanbefalinger
bilde01
Thoro Betotech utfører tilstandsundersøkelser og vedlikeholdsanbefalinger. Ring oss for mer info om hva vi kan gjøre innen tilstandsundersøkelser og hvilke vedlikeholdsanbefalinger vi kan komme med.

Eksempel på oppdrag vi utfører

• Tilstandsundersøkelser, feilsøking skadediagnotisering på alle typer bygg og bygningsdeler, utvendig og innvendig.

• Anbefalinger og spesifisering for eventuelt vedlikehold, utbedringsarbeider og/eller utskiftninger.

• Besørge/koordinere innkjøp av materiell, komponenter og utførende arbeid.

• Administrasjon og kvalitetssikring av tiltak.
Velkommen til Thoro Betotech AS 
Thoroproduktenes opprinnelse går tilbake til 1912 da grunnleggeren Edvard H. Canon, sammen med broren Benjamin fant opp Thoroseal, Waterplug og Quickseal. Renomme om egenskap og kvalitet spredte seg og med det etterspørsel. Våre produkter er interessante for bedrifter innen bygg og anlegg, entrepenører, offentlige foretak og andre håndverker bedrifter. Thoro produktene er meget velegnet til betong reparasjon, vanntetting og betong & mur vedlikehold.
Våre kunder 
ThoroBetotech AS
Kjelsbergsvingen 18, 4050 Sola
Telefon: 948 02 133