Produkter og Tjenester

Bestill Thoro produkter

Thoro Produktinfo

Bli Thoro forhandler

Tilstandsundersøkelser og vedlikeholdsanbefalinger

Ettersyn- og vedlikeholdsprogram

Byggesøknader og bygningskontroll

Våre spesialområder og Spesialkompetanse enhet

Velkommen til Thoro Betotech AS 
Thoroproduktenes opprinnelse går tilbake til 1912 da grunnleggeren Edvard H. Canon, sammen med broren Benjamin fant opp Thoroseal, Waterplug og Quickseal. Renomme om egenskap og kvalitet spredte seg og med det etterspørsel. Våre produkter er interessante for bedrifter innen bygg og anlegg, entrepenører, offentlige foretak og andre håndverker bedrifter. Thoro produktene er meget velegnet til betong reparasjon, vanntetting og betong & mur vedlikehold.
Våre kunder 
ThoroBetotech AS
Kjelsbergsvingen 18, 4050 Sola
Telefon: 948 02 133